UNESCO ettevõtjale

UNESCO ettevõtjale

UNESCO võrgustikku kuuluva Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nime ja logo kasutamise juhis Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal tegutsevatele asutustele, ühingutele ja ettevõtetele

 

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus meie puhtale keskkonnale, mis turunduses aitab kaasa loodussõbraliku kuvandi loomisele piirkonnast. Kogu maailmas on biosfäärialade külastajate ning seal toodetud toodete ostjate arv suur ning paljuski tuleneb see  UNESCO märgi oskuslikust kasutamisest.

 

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesmärgiks on kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanike koostöös toimida kestliku arengu pilootalana. Logo ja nime kasutamise eelduseks on asutuse, ühingu, ettevõtte tegevuse kooskõla Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programmi ja tegevuskavaga 2014-2020 ning UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi biosfäärialade võrgustiku üldiste tegevuspõhimõtetega

 

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesti–  ja/või ingliskeelse logo kasutamist haldab Keskkonnaamet. Kõik piirkonnas tegutsevad asutused, ühingud, ettevõtted saavad logo ja nime kasutamist taotleda Keskkonnaametilt pöördudes biosfääriala spetsialisti Lia Rosenbergi poole – lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 56906205

 

Logo võib kasutada veebilehtedel, tutvustavates materjalides, konverentsidel, seminaridel jm. Logo ei tohi kasutada otsesel tuluteenimise eesmärgil s.h. toodetel. Toodetel võib kasutada teavituslauset  „Toodetud UNESCO võrgustikku kuuluval Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal“. Logo ja nime kasutamiseks sõlmitakse Keskkonnaameti ja huvitatud osapoole vahel koostööprotokoll.

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.