“Siin on COVID-19 turvaline”

“Siin on COVID-19 turvaline” märgisega liitumine

Külastajatel, koostööpartneritel ja turismiteenuste edasimüüjatel on COVID-19 viiruse kiire leviku tõttu ootus saada turvalist teenust.

 

Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse täita kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid reegleid, et tagada nii töötajate kui ka klientide turvalisus.

Märgise omamine annab teenusepakkujale eelise olla kaasatud riiklikes ja sihtkoha turundustegevustes ja õiguse eeliskuvamisele turismi turunduskanalites.

 

“Siin on COVID-19 turvaline” märgisega saab liituda SIIN

Märgisega liitumine on ettevõtetele tasuta.

 

Hea tahte kokkuleppe kasu teenusepakkujale

  • EAS turismiarenduskeskus kaasab oma tegevustesse (sh turundustegevused, pressireisid, kampaaniad jms) ainult tarbijamärgist “Siin on turvaline” omavaid teenusepakkujaid.
  • Teenusepakkuja liigitatakse visitsaaremaa.ee ja visitestonia.com lehel kohtade hulka „Siin on turvaline“. Teenusepakkuja saab nendel veebilehtedel ja Visit Saaremaa/ Visit Estonia turundustegevustes paremini esile tõstetud.
  • Teenusepakkuja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki „Siin on turvaline“.
  • Märgisega liitunud teenusepakkujale väljastatakse kleebismärk Saaremaa Turismiinfokeskusest. Fail digikanalite jaoks edastatakse e-posti teel.

 

Kuidas pakkuda COVID-19 turvalist ja vastutustundlikku turismiteenust?

1. Turismiteenuse pakkujad täidavad igapäevaselt COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud riiklikke juhiseid ja pakuvad ohutut külastuskogemust.

Täpsemad juhised on kättesaadavad Terviseameti kodulehel:

2. Turismiteenuse pakkujad vahendavad oma veebilehel ja kohapeal külastajatele infot turvalise teenuse pakkumise abinõudest, millega tagatakse klientide ja töötajate turvalisus.

"Siin on COVID-19 turvaline" märgise kuvamine

 

3. Turismiteenuse pakkujad tõstavad oma teadlikkust turvalise turismiteenuse pakkumisest:

 

 

Märgise nõuete täitmine:

Teenusepakkuja kohustub täitma märgise liitumise avalduses väljatoodud nõudeid (sh märgise kuvamist ettevõtte veebis/ fb). Nendest mitte kinnipidamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena.

Klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta tagasisidet anda. Seda saab teha visitsaaremaa.ee Siin on turvaline lehel, lehele viitab ka märgi sisu seletaval infolehel olev QR-kood. Vajadusel reageerivad klientide tagasisidele pädevad riiklikud ja kohaliku omavalitsuse institutsioonid.

Kokkuleppe tingimuste vastu ränga või korduva eksimise korral eemaldatakse teenusepakkuja visitsaaremaa.ee ja visitestonia.com veebilehtedelt. Teenusepakkuja peab eemaldama märgise oma digikanalitest ja teenuse pakkumise kohast.

 

Turvalisuse ja kriisijuhtimise tegevusi toetatakse Ühisprojektist “Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

  • Majutus
  • Toitlustus
  • Tegevused

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.