Viikingid enne viikingeid

Viikingid enne viikingeid

Aastatel 2008. ja 2010. avastati kahe eelviikingi-aegse (u 750 pKr) neediridadena säilinud laeva jäänused koos luustike ja muinasesemetega. Kogu maailmas teeb leiu ainulaadseks neisse maetute suur hulk (kokku 41 langenud sõdalast) ja matuseinventari rikkalikkus. Salme matuselaevad on seni ainukesed omataolised Eestis ja nimetatakse viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks viikingite uurimises. Salme laevade ainulaadsus ei ole oluline ainult Eesti kontekstis, vaid on suurt tähelepanu pälvinud nii Euroopas kui ka laiemalt maailmas. Võime öelda, et see leid on ümber kirjutanud viikingiaegset ajalugu ja toonud päevavalgele uut infot viikingite sõjaretkedest.

 

Uuringud on nüüdseks kestnud 10 aastat ja on lõpusirgel. Planeeritud on, et Salme laevade leiud jõuavad aastaks 2021 tagasi Saaremaale ja Saaremaa muuseumi käsutusse. Saaremaa muuseum on Salme laevaleidude seaduslik omanik ja kantud Saaremaa muuseumi museaalide registrisse.

 

Lisaks leidudele valmib mahukas uurimustöö ja koostöös Uppsala ülikooliga on kavas teadusliku konverentsi korraldamine.

 

Salme kaevamised ja selle tagajärjed on mitmes mõttes erakordne juhtum. Esiteks arvestades laevaleidude teaduslikku kaalukust. Teiseks, arvestades tähelepanu ja tähendusi, mille muinaslaevad on saavutanud üle-euroopalistes kogukondades.

 

Saaremaa jaoks on laevad olnud eelkõige positiivse reklaami allikas ning populaarne turismimagnet alates I laeva leidmisest 2008. aastal. Kuigi tundub, et täies mahus seda potentsiaali veel ära kasutatud ei ole. Peamiseks põhjuseks on olnud pikka aega kestnud uuringute jätkumine, millest tulenevalt ei ole esemed olnud huvilistele kättesaadavad.

 

Endine Salme vald on varustanud I laeva asukoha infostendiga. Paigaldatud on originaalleiust inspireeritud betoonskulptuur, mille kaheksa tammepuust kattega istepinki tulenevad laeva kaheksast kaarest ning mille valgustus hakkab tähistama matuste paiknemist laevas (Veldre, 2012). Salme jõe äärde lasi vald 2011. aastal valmistada kolm puust muinassõdalase kuju, kelle pilk on suunatud üle jõe, muinaslaeva leiukoha poole, kuhu teised 42 sõdalast on maha maetud (Salme infoleht).

 

Meediakaja ühe tagajärjena kinnistus paljude mandriinimeste teadvuses esmakordselt Salme kohanimi. Salme laevmatused on teaduslikus mõttes ainulaadsed. Laevade leiumaterjal –hauapanustena meestele kaasa pandud skandinaaviapärased mõõgad, vaalaluust mängunupud, kilbijäänused, nooleotsad jms – on Eesti ja lähiümbruse kontekstis erakordne. Veelgi enam – lisaks teaduslikule väärtusele on Salme leidudel nn turunduslik väärtus, sest nad on arusaadavad ja põnevad ka arheoloogiakaugetele inimestele. Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži tudengid arendasid 2011. aastal Salmelt leitud mängunuppude ainetel ning skandinaavia lauamängu Hnefatafl põhjal välja Saaremaa-keskse, peamiselt turistidele suunatud lauamängu.

 

Salme laevaleidude näitus „Viikingid enne viikingeid“

Salme viikingilaevade uuringute lõpp on planeeritud aastaks 2021. Selleks ajaks on läbi uuritud ja konserveeritud ligi 2000 leidu, valminud mahukas uurimustöö ja ettevalmistatud rahvusvahelise konverentsi toimumine Saaremaa muuseumis.

 

Kuna leiud kuuluvad Saaremaa muuseumile, siis on loogiline jätk, et kauaoodatud esemed eksponeeritakse. Seoses sellega alustab Saaremaa muuseum 2019. aasta sügisel Salme laevaleidude näituse ettevalmistamisega.

 

Näituse tähtsus ei ole ainult lokaalne, vaid pakub huvi laiematele rahvusvahelistele huvigruppidele. Leidude avalikustamist on üle 10 aasta oodatud. Seega toimub Saaremaa turundamine näituse kaudu ka laiemas mõttes.

 

Näitus on mõeldud rändnäitusena ja seda on võimalik eksponeerida nii Eestis kui teistes huvitatud välisriikides. Sõltuvalt kujunduse lahendustest võiks näitusest saada hiljem Saaremaa muuseumi püsiekspositsiooni osa.

 

Projekti raames töötatakse välja näituse kontseptsioon, leitakse tehnilised lahendused, koostatakse vähemalt kolmes keeles infomaterjal, luuakse näitust tutvustav kataloog, valmistatakse näituse temaatikast inspireeritud meened, koostatakse haridusprogrammid.

 

Näituse sisu tuleb eelkõige populaarteaduslik ja peab olema ajalookauge või erialateadmisteta külastajatele mõistetav.

 

Salme laevaleidude teemaline rahvusvaheline konverents 21-22. mai 2021 Salme rahvamajas

Näitusega üheaegsena on planeeritud ka Saaremaa muuseumi korraldatav rahvusvaheline konverents. Konverentsi raames avalikustatakse ka mahukad, 10 aastat kestnud uurimistööd ning publikatsioonid.

 

Konverents on planeeritud kahe päevasena ja 10 ettekandjaga nii Rootsist, kui Eestist (võib lisanduda ka Venemaa).

 

Tekst: Taniel Vares, Saaremaa muuseum

Loe lisaks

Kes on viikingid?

Salme lahing

Viikingiaasta 2021

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.


Liitu uudiskirjaga


    ET

    Liitudes Visit Saaremaa uudiskirjaga turismiprofessionaalile hakkame Sulle kord paari kuu jooksul kirjutama. Saadame ülevaateid, analüüse ja praktilist infot, mis aitavad turismiettevõttel enda tegevust planeerida.
    Uudiskirja saamisest saab igal ajal loobuda.