Roheline Saaremaa toetab looduse ja inimeste kooskõla

Keskkonnateemad on üha teravamalt päevakorda tõusnud ning neile pööratakse palju tähelepanu. Ka reisisihiks valitakse üha enam vaid neid paiku, kus tõesti arendatakse turismi loodussõbralikult ning vastutustundlikult. Teadliku külalise jaoks on elementaarne, et puhkuse ajal nauditavad elamused on nii kvaliteetsed kui ka loodusest hoolivalt pakutud.

 

Saare maakond ühines eelmisel aastal ülemaailmse säästvat turismi arendava roheliste sihtkohtade (Green Destinations) pilootprogrammiga, et kahe aasta jooksul taotleda vastavat kvaliteedimärgist. Saaremaa turismi jätkusuutlikku iseloomu tunnustati Top100 rohelise sihtkoha nominatsiooniga ning sel aastal püüdleme rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise poole. Roheliste sihtkohtade võrgustikus väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri, ollakse lugupidav kohaliku kogukonna suhtes ning välditakse massiturismi. Kõigis oma tegevustes ja valikutes ollakse võimalikult keskkonna-, kliima- ja loodussõbralik. Turismi edendatakse kohalike ettevõtjate kaudu ning soodustatakse uute töökohtade teket. Roheliseks sihtkohaks saamise nõuded ei hõlma üksnes turistidele pakutavaid teenuseid, vaid kogu eluolu terviklikult: näiteks kui keskkonnasäästlik on kohalik energia tootmine, kuidas on lahendatud jäätmekäitlus, millise pinnakattega on matkarajad ning kuidas neid hooldatakse.

Jätkusuutlikkus kui tuleviku trend

Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul on kaalukas näide jätkusuutliku arengu tähtsusest mitmed online ärikohtumised (B2B workshopid), millel Visit Saaremaa viimastel kuudel osalenud on „Maailma reisikorraldajatega kohtumiste kokkuleppimiseks peab sihtkoha esindaja sageli eelnevalt „ette näitama“ teod ja plaanid säästva turismi valdkonnas. Piirkondi, kes selles vallas ei tegutse, jutule ei võetagi. Õnneks on Saaremaa selles osas väga tubli,” selgitas Kristina Mägi ja jätkas: “Meil on keskkonnasäästlikud transpordilahendused (nt hübriidpraam, CNG gaasil sõitvad bussid), puhas ja puutumata loodus, ainulaadne kultuuripärand. Kuigi reisiettevõtete esindajad ütlevad, et klientide teadlikkus ja nõudlus jätkusuutlike reisitoodete vastu ei ole veel valdav, siis kõik kinnitavad kui ühest suust, et see on tuleviku trend, millega kõik peavad arvestama. Tublimad sihtkohad teevad selle nimel juba praegu aktiivset tööd.“

Saaremaal on palju keskkonnasõbralikke liikumisviise - hübriidpraam, gaasibussid, jalgrattad. // Foto: Kristina Mägi

Kuidas saab iga ettevõte juba täna rakendada kestliku turismi printsiipe?

Kombineerides Green Key ja EHE kvaliteedimärgiste nõudeid on Järvamaa Arenduskeskus loonud mõned lihtsad soovitused.

Keskkonnasõbralikult tegutsev turismiettevõtja:

  • pakub külastajale ehedaid elamusi ja ausat kaupa;
  • lähtub oma teenuste loomisel kohalikust kultuuri- ja looduspärandist;
  • sobitab oma teenused ümbritsevasse keskkonda parimal võimalikul moel;
  • arendab oma majandustegevust keskkonnateadlikult ja loodust säästvalt;
  • tutvustab oma tegevust ja teenuseid atraktiivselt, ausalt ja asjakohaselt;
  • väärtustab külalislahkust ja püüdleb teenuse kvaliteedi pideva parendamise suunas.

 

Säästva turismi edendamine on praegu töös oleva Saare maakonna turismi arendusstrateegia üks alustalasid. Me soovime olla kõigile oma turismiga seotud ettevõtetele tugevaks partneriks vastavas valdkonnas, seega oleme loomas ka kestliku turismi rakendamise praktilist abimeest. Rahvusvahelises võrgustikus osaledes saame võimaluse õppida teiste sihtkohtade kogemustest, et parimal viisil arendada külastajateekonda rohelisi põhimõtteid järgides ning aidata kaasa, et elukeskkond oleks järjest puhtam ja meeldivam ka meie oma inimestele.

Päikese puhkemaja – Saare maakonna ainuke Green Key ökomärgise kandja. Tunnustus on saadud keskkonnahoidliku ja kestliku tegutsemise eest. // Foto: Mari Pukk

Mis on EHE?

Eestis ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) ühendab ettevõtted, kes mõtlevad kõik oma tegevused keskkonna seisukohast läbi, kasutades loodussõbralikke puhastus- ja pesuvahendeid, olles eeskujuks prügi sorteerimises, vältides ühekordseid nõusid jmt. See on tunnustus kohalikku loodust ja kultuuripärandit väärtustavatele teenustele. Saare maakonnas on EHE märgis Lalli Tooma talu teenusel Majutus Lalli-Tooma talus.

 

Rohkem infot märgisega liitumiseks leiab Eesti Maaturismi lehelt või ehe@maaturism.ee.

Viimati muudetud: 28. apr. 2021

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.