Saare maakonna turundus- ja kommunikatsioonitegevused Läti ja Leedu külastajate suunal

Projekt “Saare maakonna turundus- ja kommunikatsioonitegevused Läti ja leedu külastajate suunal"

Meede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

 

Projekti eesmärgid: Projekti eesmärk on Saare maakonna kui atraktiivse reisisihtkoha tuntuse kasvatamine Läti ja Leedu turul, kuna 2020. aasta turismistatistika näitas, et arvestatavad välisturud Saare maakonna mõistes olid Läti ja Leedu. Kuna 2021. aasta on kuulutatud Saare maakonnas ka viikingiaastaks, siis turundus- ja kommunikatsioonitegevusi sisaldav projekt aitab neis riikides lähemalt tutvustada ka teema-aasta sõnumit ning kutsuda seeläbi rohkem (välis)külastajaid Saaremaad avastama.Projekti oodatavad tulemused: 1)välja on töötatud kampaania tegevusplaan turundus- ja kommunikatsioonitegevustega Läti ja Leedu külastajate suunal; 2) tegevuskava rakendamise tulemusel kasvab Saare maakonna tuntus Lätis ja Leedus ning Saare maakonnas majutatud lätlaste ja leedulaste arv potentsiaalselt suureneb, võrreldes 2020. aasta numbritega.

 

Projekti tegevused:

Kampaania "Valluta Eesti Saared" Läti ja Leedu sihtturul (välikampaania Riias; reklaamikampaania Läti ja Leedu digikanalites; Visit Saaremaa kodulehe uuendamine, täiendamine; meediasuhtlus Läti ja Leedu meediaga, Läti telekanali filmimine Saare maakonnas)

Pressireisid Saaremaale kuni kümnele Läti/Leedu ajakirjanikule ja sisuloojale;

Luuakse neli reklaamklippi Saaremaa tutvustamiseks Läti ja Leedu turul.

 

 

Projekti kogumaksumus: 39 932€

Toetuse summa: 29 949€

Projekti kestvus: 25.08.2021 – 19.03.2022
Kontakt: Saaremaa Vallavalitsus, Maria Ruubas, maria@visitsaaremaa.ee

Viimati muudetud: 28. okt. 2021

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.