“Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared”

Projekt “Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared"

Meede: 1 Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus

Projekti eesmärgid: Saarte omavahelises koostöös töötatakse välja uus ajakirja kontseptsioon ning ajakiri Mo Saaremaa kujundatakse ümber vormilt ning sisuliselt piirkonnaajakirjaks. Jäädeks kindlaks olemasolevale visuaalsele keele, kvaliteedile ning esteetikale. Ajakiri tõstab piirkonna tuntust ning kinnistab roheliste saarte mainet. Ajakirja fookus on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kestlikel lahendustel:

- piirkonna ajakiri on efektiivsem selmet iga saar teeks oma trükise;

- ajakirja trükkimise lahendused on võimalikult väikese jalajäljega;

- ettevõtjaid, keda tõstetakse esile järgivad kestlikke põhimõtteid, lisaks kajastatakse tegevusi, mis annavad edasi saarelist identiteeti ning isikupära;

- tuuakse välja soovituslikud käitumisviisid meie (loodus)keskkonnas, mis põhinevad jätkusuutliku turismi praktikatel.

- ajakiri on kakskeelne (EST ja ENG).

 

Projekti tegevused:

Uue piirkonnaajakirja (Mo Saared) kontseptsiooni välja töötamine ja ajakirja miniversioonide täpse sisu ja struktuuri mõtestamine;

miniversioonide koostamine (FIN, DEU ja RU);

Ajakirjade ning miniversioonide distributsioon. Ajakirja PDF versioon; veebiversioon

Projekti kogumaksumus: 31 917,85 €

Toetuse summa: 11 360.00€

Projekti kestvus: 2021. detsember -2023. aprill
Kontakt: Saaremaa Vallavalitsus, Maria Ruubas, maria@visitsaaremaa.ee

Viimati muudetud: 16. juuni 2023

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.