Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

 

Saaremaa Vallavalitsus lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

 

Andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistuse veebilehe www.visitsaaremaa.ee (edaspidi Veebileht) kasutajate isikuandmete töötlemisel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306, aadress Tallinna 10, Kuressaare 93819, e-post vald@saaremaavald.ee), rohkem teavet Saaremaa Vallavalitsuse andmekaitsetingimuste kohta leiad siit.

Andmete või materjalidega tutvumiseks palume esitada teabenõue aadressile info@visitsaaremaa.ee

 

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistusele omalt poolt infot.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate andmekaitsetingimustega. Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus kogub Veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus kasutab isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks.
 • Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
 • Klienditeeninduse täiustamiseks. Kasutaja esitatud teave aitab klientide taotlustele vastata ja külastaja vajadusi paremini toetada.
 • Kasutajakogemuse isikupärastamiseks. Koondatud andmeid kasutatakse selleks, et saada parem ülevaade, kuidas Veebilehe kasutajad kui grupp Veebilehel võimaldatud teenuseid ja ressursse kasutavad.
 • Veebilehe täiustamiseks. Kasutaja antud tagasisidet kasutatakse Veebilehel pakutavate toodete ja teenuste täiustamiseks.
 • Reklaamide, konkursside, küsitluste korraldamiseks ja muude Veebilehe funktsioonide kasutamiseks.
 • Saatmaks kasutajale informatsiooni teemadel, mis võivad talle huvi pakkuda.
 • Perioodiliste e-kirjade saatmiseks. Kasutaja e-posti aadressi kasutatakse selleks, et saata teavet ja värskendusi, mis on seotud kasutaja tellimusega. Samuti kasutatakse e-posti aadressi kasutaja küsimustele ja/või muudele päringutele vastamiseks.
 • Uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjade saajate nimekirja korrastatakse regulaarselt ja hoitakse seda ajakohasena, et tagada kasutajale kvaliteetne uudiskirja sisu. Kui kasutaja loobub uudiskirja saamisest, kustutatakse kasutaja kontakt automaatselt nimekirjast.
 • Kui mõne kampaania korraldamise raames on vajalik töödelda isikuandmeid, siis kogutakse ja kasutatakse neid andmeid üksnes kampaania läbiviimise eesmärgil ning vastavalt kampaaniatingimustele, näiteks võitjaga kontakteerumiseks, auhinna loosimiseks ja kätte toimetamiseks.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus rakendab isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Volitatud töötleja kaasamisel nõutakse vähemalt samasuguste turvameetmete tagamist.

 

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui andmeid töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, mh loobuda uudiskirja saamisest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@visitsaaremaa.ee vastavasisuline taotlus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

 

 

KÜPSISED

Veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

 

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui Veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja Veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja Veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada Veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

 

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebileht korrektselt töötada.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

 

 

ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Saaremaa Vallavalituse turismi-ja turundusteenistus jätab endale õiguse muuta andmekaitsetingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Andmekaitsetingimused on oma kõige ajakohasemas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

Kõigi andmekaitsetingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@visitsaaremaa.ee.

 

Muudetud 20. oktoober 2021 

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.