Visit Saaremaa EU rahastusega projektid 2021

Visit Saaremaa on läbi aegade osalenud erinevates EU projektides. Nii lokaalsetes kui ka piiriülestes. Hetkel on meil pooleli neli suuremat projekti.

Ühisprojekt “Saaremaa, Ruhnu ja Muhu saarte atraktiivsuse tõstmine läbi ajakirja Mo Saaremaa”

 

Projekti eesmärk on kaasa aidata Saare maakonna erinevate piirkondade ajaloo ning eripärade väärtustamisele tutvustades Saaremaa, Ruhnu ja Muhu külalislahkust ja kohalikku elu. Mo Saaremaa väljaanne aitab erinevatel kogukondadel ja piirkondadel nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasemel silma paista ning eristuda. Kui suureneb huvi piirkonna vastu, siis suurenevad ka turismitulud ja areneb ettevõtluskeskkond. Saare maakonna turismiinfo on kvaliteetselt edastatud sise- ja välisturistidele. Loe projekti kohta rohkem SIIT

 

Projekti kogumaksumus: 29 919, 60€

Toetuse summa: 18 849, 34 €
Projekti kestvus: 11.2020 – 12.2021

Ühisprojekt “Saare maakonna piirkondade turismitaristu parendamine”

 

Projekti eesmärk on piirkonnapõhise kaardimaterjali kättesaadavuse parandamine. Selle saavutamiseks uuendatakse Saaremaal 7 vananenud ja kahjustatud välikaarti ning püstitatakse 2 uut välikaarti Muhu ja Ruhnu saartele. Lisaks tehakse Visitsaaremaa.ee kodulehele alamleht, kus kuvatakse Saare maakonna erinevate piirkondade kaarte, kuhu on vaatamisväärsustele lisaks märgitud piirkonna turismiettevõtjate info. Saarte Geopargi infokioskitele valmis veebiarendusena staatiline avaleht kaardiga ning link www.visitsaaremaa.ee turismiinfole. Loe projekti kohta rohkem SIIT

 

Projekti kogumaksumus: 16 112, 00€

Toetuse summa: 14 500, 80€

Projekti kestvus: 11.2020 – 12.2021

Projekt "Nature Access to all"


Interreg Central Baltic programmist rahastatava projekti “Nature Access to all” eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Korrastatakse looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne). Projekti raames on Saaremaale rajatud kalastuskohta liikumispuudega inimestele Kuressaare jahisadamasse, Roomassaare sadamasse. Loe projekti kohta rohkem SIIT

 

Projekti kogumaksumus: 965 773€
Toetuse summa: 762 932€

Projekti kestvus: 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekt "Military Heritage" ("Militaarajaloo pärand”)
Interreg Central Baltic programmist rahastatava projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti.

 

Projekti raames on Saare maakonnas valminud uus militaarrada Panga pangal. Stebeli Rannakaitsepatarei komandopunkt saab uue infotahvli. Infotahvlid saavad ka Karujärvele endise Dejevo sõjaväelinnak, Kübassaare rannakaitsepatarei ning I MS kaitsekraavid Väikese Väina ääres. Saaremaa Sõjavara Selts ehitab projekti käigus metsavenna punkri ja renoveerib GAZ-MM auto. Loe projekti kohta rohkem SIIT 

 

Projekti kogumaksumus: 1 928 992, 39€

Toetuse summa: 1 639 643, 53€

Projekti kestvus: 01.01.2020 - 31.12.2022

Viimati muudetud: 4. jaan. 2021

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.