Viikingiaasta tegevusi toetavad projektid

Projekt “Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimine Saare maakonna kui sihtkoha turundamiseks"

 

Projekti eesmärgid: Projekti eesmärgiks on tutvustada Saare maakonna ajaloolist viikingite pärandkultuuri ning sellega seotud tooteid ja teenuseid nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, et anda kogu maakonna viikingiajaloole suuremat kõlapinda ja tähelepanu. See omakorda suurendab maakonna tuntust viikingisaar(t)ena ning annab eeldused maakonna majanduse ja ettevõtluse kasvuks turismisektori elavdamise kaudu. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu turundustegevused vastavalt turundusplaanile

 

Projekti kogumaksumus: 40 000€

Toetuse summa: 30 000€

Projekti kestvus: 18.06.2021- 31.05.2022

Projekt “Viikingiaasta 2021"

 

Projekti eesmärgid: Projekti peamine eesmärk on Saare maakonna ajaloolise viikingitega seotud kultuuripärandi tutvustamine, maakonna ühise identiteedi tugevdamine ning viikingileidude olulisuse teadvustamine nii kodumaal kui lähiriikides 2021 aastal.

 

Projekti kogumaksumus: 16 560€

Toetuse summa: 13 956,76€

Projekti kestvus: november 2020- detsember 2021

Projekt “Viikingiaasta 2021"

 

Projekti eesmärgid: Projekti eesmärk on Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi info koondamine ja populariseerimine erinevate tegevustega viikingiaasta sündmuste raames 2021 aastal.

 

 

Projekti kogumaksumus: 16 420€

Toetuse summa: 14 778€

Projekti kestvus: november 2020- detsember 2021

 

Viimati muudetud: 9. jaan. 2022

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.