Mida tähendab Viikingiaasta?

Salme viikingilaevade leiust on möödunud juba üle kümne aasta ja alles nüüd jõuab lõpule mahukas muinaslaevade leidudel põhinev uurimustöö ning Salme laevamatuste leiud jõuavad Saaremaa muuseumisse tagasi. Töö käigus on läbi uuritud ja konserveeritud ligi 2000 leidu. Sellega saab Saaremaa ja Saaremaa muuseum endale hindamatu väärtusega eksponaadi, mis tahes tahtmata asetab meie väikse saare globaalselt viikingitemaatika tähelepanu keskpunkti, sest on ju eelpool mainitud ekspositsiooni näol tegemist kõige vanema viikingiajastu leiuga maailmas.

 

Salme viikingilaevad on olnud Saaremaa jaoks  positiivse reklaami allikas ning populaarne turismimagnet alates esimese laeva leidmisest 2008. aastal. Kuna mõlema laevaga seotud uurimustöö on võtnud nii kaua aega, ei ole leiu potentsiaali veel täiel määral ära kasutatud. Nii tekkiski koostöös Saaremaa muuseumiga idee kuulutada järgmine, 2021. aasta Saaremaa Viikingiaastaks, millega juhtida tähelepanu ja rõhutada Salme muinaslaevade leiu olulisust ning Saaremaa iidset viikingipärandit Läänemerel.

 

Eesmärk on ühendada 2021. aastal enamus Saaremaal toimuvaid spordi- ja kultuuriüritusi ühtse Viikingiaasta märgi alla. Viikingiaasta projekti lähiaja üheks olulisemaks ülesandeks on Viikingiaasta statuudi kujundamine, mis innustaks kohalikku kogukonda selles projektis hoogsalt kaasa lööma.

Saaremaa Viikingiaasta 2021 logod
Saaremaa Viikingiaasta 2021 logo erinevad variandid

Viikinginäitus ja rahvusvaheline konverents

Viikingiaasta keskseks sündmuseks ja turismihooaja avapauguks saab olema kindlasti 2021. aasta mais Saaremaa muuseumis avatav muinaslaevade leiul tuginev viikinginäitus ja Uppsala ülikooliga koostöös korraldatav rahvusvaheline viikingite teemaline ajalookonverents. Nendel üritustel ei ole mitte ainult lokaalne tähendus, vaid see pakub kindlasti huvi ka laiematele rahvusvahelistele huvigruppidele. Esiteks arvestades laevaleidude teaduslikku kaalukust. Teiseks, arvestades tähelepanu ja tähendusi, mille muinaslaevad on saavutanud üle-euroopalistes kogukondades.

Laadad, festivalid ja muud meelelahutuslikud üritused

Kohalikul tasandil kinnitavad Salme leiud Saaremaa viikingipärandi olemasolu ja annavad kogu temaatilisele tegevusele sügavama kultuurilise mõõtme. Praeguseks on nimekirja kaasatud juba traditsiooniline Salmel peetav viikingiturg, mis toimub sellel aastal suurejoonelisemana kui kunagi varem. See on hea traditsioon, mis toob viikingiküla melu otse muinaslaevade leiu sündmuskohta. Kuid plaanis on palju muudki. Sel aastal on viikingitemaatika on palju laiemalt esil teistelgi traditsioonilistel üritustel nagu Kuressaare Lossipäevadel ja Kuressaare Merepäevad. Esmakordselt on plaanis korraldada ka Viikingifestival.

 

Loodava Viikingiaasta statuudiga soovime me julgustada ettevõtjaid kasutama viikingitemaatikat oma toodete ja teenuste kujundamisel, sest meie viikingipärand ei ole enam puhtalt ilukirjanduslik vaid sellel on sügavam kultuuriline taust.

Visit Saaremaa kollektiiv on Saaremaa Viikingiaastaks valmis
Visit Saaremaa kollektiiv on viikingiaastaks valmis // Foto: Valmar Voolaid

Valik 2021. aastal Viikingiaasta egiidi all toimuvatest üritustest:

  • Viikingite näitus Saaremaa Muuseumis
  • Rahvusvaheline Viikingite konverents koostöös Uppsala Ülikooliga
  • Salme Viikingite laat
  • Viikingi temaatiline arutelutelk Saaremaa Merepäevade ajal
  • Kuressaare Lossipäevad 2021
  • Viikingi Festival augustis

 

Viikingiaasta 2021 projektijuht on Saaremaa Vallavalitsusest Rasmus Tüüts.

Viikingiaasta teemaliste küsimuste korral kirjuta rasmus.tuuts@saaremaavald.ee

 

Saaremaa Viikingiaasta 2021 kohta leiad lisainfot meie Viikingiaasta 2021 alalehelt.

Saaremaa viikingiajaloo kohta saad lugeda ka meie blogipostitusest "Viikingid Saaremaal" või 2020. aasta reisiajakirjas Mo Saaremaa lehekülgedelt 18-23.

Saaremaa Viikingiaasta üheks tähtsündmuseks on Salme Viikingiturg
Salme viikingiturul saab sõita ka viikingilaevaga // Foto: Kristina Mägi

Teksti koostas: Valmas Kass

Viimati muudetud: 5. jaan. 2021

Ei leidnud vastust? Võtke ühendust.