Akcijas nosacījumi, lai pievienotos vēstkopai
Lūdzu, iepazīsties ar nosacījumiem

 1. Akcijas „Pievienojies vēstkopai” (turpmāk tekstā – Akcija) organizators ir Sāremā pagasta valdes Tūrisma un mārketinga nodaļa, komercreģistra numurs 77000306, atrašanās vieta Sāremā, Sāremā pagasts, Kuresāres pilsēta, Tallinna tn 10, 93819 (turpmāk tekstā – Organizators).
 2. Akcija „ Pievienojies vēstkopai’’ norit periodā 14.09.2021.–30.09.2021. (turpmāk tekstā – Akcijas periods).
 3. Akcijas sauklis: Iekaro Igaunijas salas un laimē balvas! 
 4. Akcijas balvu izlozē automātiski piedalās visas personas, kas Akcijas periodā, izmantojot kontaktu formu, ir piereģistrējušās vēstkopai, kā arī ir vismaz 18 gadus vecas. 
 5. Ikviens, kas atbilst 1.3. punktā minētajiem kritērijiem, kā arī Akcijas gaitā saskaņā ar prasībām ir ievadījis savu kontaktinformāciju, automātiski tiek reģistrēts izlozei, kur ir iespēja laimēt balvas par kopējo vērtību aptuveni 250 eiro:
  1. Nakšņošana viesnīcā “GOSPA” divām personām, 1 nakts (izņemot Ziemassvētkos un Jaunajā gadā), atbilstoši pieejamo vietu skaitam rezervācijas brīdī, www.gospa.ee
  2. “Nordic Spirit” degustācijas vakars uz burinieka “Hoppet” (vikingu uzkodas un ziemeļnieciski dzērieni), www.purjelaevad.ee
  3. Ieejas biļetes uz Kuresāres pili un izstādi “Vikingi pirms vikingiem”, www.saaremaamuuseum.ee
  4. Ieejas biļetes uz piedzīvojumu centru “WOW” www.wowkeskus.ee
  5. Ieejas biļetes uz muzeju “Interactive Auto Museum”, www.facebook.com/Interactiveautomuseum
  6. Kaste Sāremā izgatavota “Lahhentagge” tonika, kas tapis no Jūrmalas Ziemassvētku egles, www.lahhentagge.com
  7. Pudele vīndarītavas “Luscher & Matiesen Muhu Veinitalu” dzirkstošā ābolu vīna, www.veinitalu.ee
 6. Balvas tiek izlozētas pēc Akcijas perioda beigām, 1.10.2021. Kopumā izlozē var būt maksimāli 1 uzvarētājs. Izloze notiek elektroniski un, balstoties uz nejaušības principu. 
 7. Balva, kuras uzvarētājs nav paudis vēlmi to saņemt vēlākais līdz 31.12.2021., netiek izsniegta.
 8. Balvas ir spēkā līdz 31.05.2022.
 9. Organizators ar uzvarētāju sazinās pa e-pastu vai telefonu 48 stundu laikā no uzvarētāju izlozes brīža un sniedz tālākas norādes balvas saņemšanai. 
 10. Organizators pārbauda balvu ieguvušās personas atbilstību akcijas noteikumiem. Organizatoram ir tiesības atteikties izsniegt balvu, ja dalībnieks nav izpildījis akcijas nosacījumus. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam ir Organizatoram jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 
 11. Ja Akcijas dalībnieks ignorē Akcijas noteikumus vai par sevi Akcijas organizatoram ir sniedzis nepareizus vai neprecīzus datus, Organizators neatbild par Akcijas dalībnieka izpalikšanu no Balvas izlozes vai Balvas saņemšanas. 
 12. Pēc izlozes uzvarētāja vārds tiek publicēts “Visit Saaremaa” mājaslapā www.visitsaaremaa.ee, kā arī Facebook lapā.
 13. Uzvara netiek aizstāta ar cita veida balvām un netiek izsniegta naudā. 
 14. Akcijā nevar piedalīties Sāremā pagasta valdes Tūrisma un mārketinga nodaļas darbinieki vai balvas izvietojušo uzņēmumu darbinieki. 
 15. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu gadījumā, Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un Balvas neizsniegt vai aizvietot tās ar Organizatora izvēlētu, vienlīdz vērtīgu Balvu, nekavējoties paziņojot par to mājaslapā www.visitsaaremaa.ee.
 16. Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas vai precizējumus Akcijas noteikumos, papildus par to paziņojot mājaslapā www.visitsaaremaa.ee.
 17. Papildu informāciju (angļu valodā) par akciju var iegūt, rakstot uz e-pastu maria@visitsaaremaa.ee vai zvanot pa tālruni +372 5170849.
 18. Visas pretenzijas, kas saistītas ar akcijas organizēšanu un/vai īstenošanu, jānosūta līdz 31.12.2021. uz e-pasta adresi maria@visitsaaremaa.ee ar norādi “Iekaro Igaunijas salas un laimē balvas!”
 19. Visi ar Akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu. 

Atrodiet savu atbildi? Sazinies ar mums.