Dokumendid / uuringud

 

LEADER projekt "Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode ühisturundus"
 

   

Projekti eesmärk:

Saaremaa arendusorganisatsioonide initsiatiivil on ellu kutsutud ja rakendatud piirkonnamärgis „Saaremaa Ehtne toode“. Märgikandjaid on täna üle 70. Piirkonna turundust juhtiv MTÜ Visit Saaremaa soovib koostöös partneritega (Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit ja Saaremaa Turundusühing) läbi viia ühisturunduslikku tegevust, millest kasusaajad on nii suured kui väikesed tootjad ja käsitöölised – tõuseb Saaremaa toodete ja teenuste tuntus ja läbimüük. Kasu saavad ka turismi ja teenindussektor – tõuseb piirkonna tuntus ja külastatavus ning kohapealsete piirkondlikul toorainel põhineva teenuse pakkumine toitlustuskohtades. Projekti eesmärgiks on siduda erinevad sektorid (toidutootjad, turism) ühtsesse ühisturunduslikku tegevusse, mis ühelt poolt aitab tõsta Saaremaa toodete ja teenuste tuntust ja läbimüüki ning teisalt suurendab piirkonna atraktiivsust ja külastatavust turismipiirkonnana. Viiakse läbi ühine müügiedustus, osaletakse ühiselt laatadel ja messidel ja koostatakse ühine reklaammaterjal.
 

Projekti partnerid:

MTÜ Saarte Koostöökogu, Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ, MTÜ Saaremaa Turundusühing
 

Projekti tegevussuunad:

1. Reklaamikampaania läbiviimine televisioonis;
2. Reklaamikampaania läbiviimine poekettides;
3. Märgikandjate tutvustamine ja toodete müük toidulaatadel ja messidel;
4. Brändi piirkonda ja märgikasutajate tooteid tutvustavate trükiste koostamine ja levitamine Eestis ja lähiriikides, sh märgikandjate kupongiraamat (loovtöö, kujundus, trükk);
5. Nutilahenduste väljatöötamine ja arendamine tutvustamaks märgikandjaid.

Lisainfo: info@visitsaaremaa.ee